Kuželky

Oddíl kuželek byl založen v listopadu 1947, v roce 1957 byla jednodráha přestavěna na dvoudráhu a v roce 2007 byla provedena rekonstrukce na čtyřdráhu. Dnes má oddíl kolem 60 aktivních členů.

Pozvánka na výroční členskou schůzi25.01.2017

Pozvánka na výroční členskou schůzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU KUŽELEK

TJ FEZKO STRAKONICE

 

 

která se koná ve středu dne 25. ledna 2017 od 18,00 hodin

 

Místo konání:  

Kuželna TJ FEZKO STRAKONICE, Plánkova ul. č. p. 31

 

Program schůze:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti

3. Zpráva o sportovní činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Diskuze

6. Závěr

Občerstvení zajištěno

Srdečně zve výbor oddílu kuželek TJ FEZKO STRAKONICESponzoři

238x80px
238x220px