Kuželky

Oddíl kuželek byl založen v listopadu 1947, v roce 1957 byla jednodráha přestavěna na dvoudráhu a v roce 2007 byla provedena rekonstrukce na čtyřdráhu. Dnes má oddíl kolem 60 aktivních členů.

Dotace Jihočeský kraj31.03.2022

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 65/2022/ZK-15 ze dne 31.3.2022 o poskytnutí podpory na realizací projektu „Areál Kuželna - výměna tiskáren a podavačů". Celková výše uznatelných nákladů projektu činí 66.429,- z toho celková výše dotace činí 50.000,- a vlastní podíl žadatele 16.429,-. Výměna bude realizována do 14.10.2022. Z poskytnuté finanční prostředky touto cestou děkujeme :-)Sponzoři

238x80px
238x220px